Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Siebo Uffen
tekening door Ger Siks

Jan Siebo Uffen

Zokse mooie ogen

In l kroug drinkt men loat nog mit zien moatjes:
dikke proat en t gaait der monter heer.
En de haile oavend huil t lewaai gain h;
dou kwam zai morzo -
Ales swigt aan d'aiweghaid verbie.
En doar stait zai. Zo'n hemels laive oetkiek;
Zaacht en gln om n daipte swaart as git.

En zokse mooie ogen
beteuvern elkenain -
nog nooit het ain zoks zain.

En zo smoord' ik in aal mien smuie proatjes:
staail verboasd keekst doe mie evenkes aan.
t Was ain tel woarschienlek en ik zcht om mr;
mor t licht dee mie hoast zeer -
En ik sweef aan d'aiweghaid verbie.
Joa, doar staait zai. Dij hemels laive oetkiek:
zaacht en gln om n daipte swaart as git.

Mor zokse mooie ogen
beteuvern elkenain -
hou ooit zolstoe mie zain...

Will ich in mein Grtlein gehn
Will mein' Zwiebel gieszen
Steht ein bucklig Mnnlein da
Fngt als an zu niesen (...)

vorige
volgende

 

<